• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Toerenbegrenzer

Ieder type motor zorgt voor een ander vermogen van het voertuig. Dit vermogen kan aangesproken worden maar in de praktijk is het maximale vermogen nooit nodig om het voertuig optimaal te gebruiken. Teveel vermogen leveren leidt alleen maar tot inefficiënt brandstofverbruik en daardoor tot hogere brandstofkosten.

Waarom een toerenbegrenzer?

Toerenbegrenzers hebben van origine de functie de motor minder te belasten door een maximum te stellen aan het aantal toeren dat de motor mag maken. Door te voorkomen dat de motor overbelast word voorkomt u motorschades en motor en aandrijflijn aanzienlijk langer mee.

Wat kan een toerenbegrenzer nog meer?

Naast het zorgdragen voor een verminderde motorbelasting worden toerenbegrenzers gebruikt om de pieken uit de rijstijl te halen. Toerenbegrenzers zorgen er dus voor dat bestuurders beter rijgedrag vertonen doordat ze minder snel kunnen accelereren. Echter hoeft een toerenbegrenzer niet altijd ingezet te worden om bestuurders rustig en beheerst te laten rijden. Immers het optimale bereik van een motor zit in het groene gebied, als dat gebied overschreden word door te weinig of teveel toeren dan opereert de motor inefficiënt en accelereert het voertuig juist minder snel dan met een toerenbegrenzer. Een toerenbegrenzer kan dus ook beschouwd worden als hulpmiddel om op de juiste en ideale momenten te koppelen zodat u het maximale uit uw voertuig behaald.

Rijgedragsverbetering door toerenbegrenzers

Echter het gros vande ondernemers gebruikt een toerenbegrenzer om het rijgedrag van bestuurders te verbeteren, de veiligheid in het verkeer te verhogen, het onderhoud en reparaties te beperken, minder schades te creëren en brandstof te besparen. Een toerenbegrenzer brengt dus veel voordelen met zich mee. Heeft een toerenbegrenzer een grote invloed op de rijstijl? Bestuurders die vanuit zichzelf al een correcte rijstijl hebben merken niets tot zeer weinig van een toerenbegrenzer, echter bestuurders die gewend zijn veel onnodige toeren te maken zullen de begrenzing voelen. Zij worden door de toerenbegrenzer gestimuleerd eerder door te schakelen.

Wat voor type toerenbegrenzers zijn er?

Er zijn twee typen toerenbegrenzers. Het eerste type betreft het grootste gedeelte van de toerenbegrenzers namelijk een begrenzer die in elke versnelling op een vast toerental begrensd is. Ongeacht de belading van het voertuig, met of zonder aanhangwagen het voertuig blijft op hetzelfde toerental begrenst.
Zoals u waarschijnlijk ook begrijpt is dit dus geen duurzame oplossing om een optimale besparing te realiseren zonder dat uw werkzaamheden eronder leiden. Daar is het tweede type toerenbegrenzer ideaal geschikt voor. ECOdrive is vooruitstrevend en de enige organisatie in Nederland die in staat is voertuigen variabel en per versnelling te begrenzen. Onder variabele begrenzer wordt verstaan dat het mogelijk is om per versnelling een ander toerental in te stellen en een veranderend toerental per type werkzaamheden.

Wat houdt variabel toeren begrenzen met ECOdrive precies in?

De ECOdrive toerenbegrenzer kan het toerental per versnelling onafhankelijk van elkaar instellen om daarmee optimaal rijcomfort te kunnen borgen en een hogere besparing te realiseren. Immers in de eerste twee versnellingen heeft u vaak een ander vermogen nodig dan in de latere versnellingen om zuinig, veilig en milieubewust te kunnen rijden. Het is dus mogelijk om de eerste versnelling en de tweede versnelling op een lager toerental te begrenzen zodat er rustiger geaccelereerd word dan bij een vast toerental en dat u de vijfde versnelling begrensd op een hoger toerental zodat u daarmee genoeg vermogen heeft om u aan de maximum snelheid te houden.

Variabel toeren begrenzen tijdens diverse activiteiten

Rijd u wel eens met aanhangwagens? Rijdt u wel eens in een bergachtig gebied? Word uw voertuig zwaar beladen? In bovenstaande situaties heeft u ieder een ander motorgedrag nodig van uw voertuig en zult u dus andere toeren moeten leveren om uw motorvermogen optimaal te kunnen aanspreken. ECOdrive is meer dan een toerenbegrenzer. ECOdrive is een intelligente rijgedragstimulator. Daarmee wordt bedoeld dat ECOdrive in staat is door middel van elektrische schakeling en de acceleratietijd te monitoren om daarmee te identificeren of er een aanhangwagen achter hangt, het voertuig zich in bergachtig gebied begeeft of dat het voertuig zwaar beladen is. De ECOdrive variabele toerenbegrenzer schakelt dan automatisch over naar het juiste profiel en past het gewenst aantal toeren per versnelling aan op de situatie zodat u te allen tijde gegarandeerd bent van optimale voertuigprestaties en u tegelijkertijd uw besparingsdoelstellingen realiseert. Met ECOdrive kunt u naast de toeren per versnelling ook de maximumsnelheid en de acceleratie begrenzen waardoor u verzekerd bent van veilig en verantwoord weggedrag en u een hogere besparing op brandstof realiseerd.
ECOdrive

ECOdrive laat u onbewust zuinig rijden

Immers de ECOdrive betreft een toerenbegrenzer die de gasbeheersing van berijders controleert en corrigeert bij een incorrecte gasbeheersing. Daarmee word bedoeld dat zodra de ingestelde waarden overschreden worden dat de ECOdrive toerenbegrenzer automatisch ingrijpt en de mogelijkheid beperkt om extra gas te geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Duurzaam en zuinig rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met de ECOdrive toerenbegrenzer. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” om daarmee het brandstofverbruik te verlagen. ECOdrive is in staat door middel van diverse besparingsprofielen de toeren te begrenzer op een profiel dat “Het Nieuwe Rijden” vertegenwoordigd.

Wat betekent zuinig rijden met toerenbegrenzing door ECOdrive voor uw organisatie?

Wilt u weten hoe u zuiniger en veiliger kunt rijden door de ECOdrive toerenbegrenzer binnen uw organisatie te introduceren? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.