• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Het Nieuwe Rijden


“Het Nieuwe Rijden”, dé nieuwe duurzame rijstijl.

       Het Nieuwe Rijden      

Het Nieuwe Rijden staat voor zuinig rijden en het bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. Direct gerelateerd daaraan zorgt het voor een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. Vanuit dit besparingsoogpunt wordt Het Nieuwe Rijden ondersteunt door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken. Het programma Het Nieuwe Rijden wordt in opdracht van deze ministeries uitgevoerd door Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu).

Introductiefilm "Het Nieuwe Rijden"


Wat levert Het Nieuwe Rijden voor u en uw wagenpark op?

Het Nieuwe Rijden haalt de excessen uit de rijstijl van voertuigbestuurders door onder andere sneller door te schakelen. Bovendien wordt het milieu minder belast door een lagere uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen. Zuinig rijden is voornamelijk afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Wanneer de bestuurder duurzaam rijgedrag vertoont, wordt daarmee direct brandstofbesparing en CO2-reductie gerealiseerd. Het levert u veel op, namelijk:


Het nieuwe rijden

Tips voor zuinig rijden binnen uw wagenpark

Zuinig rijden wordt bereikt door het volgen van verschillende rijtips:

 • Zo snel mogelijk doorschakelen naar een werkbare versnelling: zo laag mogelijk in de toeren doorschakelen, bij voorkeur tussen de 2000 en 2500 toeren blijven rijden;
 • Rijd met een constante snelheid: probeer constant te rijden in de hoogst mogelijke versnelling met een zo laag mogelijk toerental;
 • Anticipeer op het verkeer: anticiperen op het verkeer en rekening houden met uw medeweggebruikers door vooruit te kijken en voldoende afstand te bewaren;
 • Verminder geleidelijk vaart: door goed te anticiperen hoeft u minder abrupt te remmen. Stoppen of vaart minderen dient geleidelijk te gebeuren door gecontroleerd gas terug te nemen en uw voertuig in de versnelling uit te laten rollen zonder de koppeling in te trappen;
 • Controleer regelmatig uw bandenspanning: een te lage bandenbespanning verhoogt de weerstand en draagt daarmee bij aan een tot 5% hoger brandstofgebruik.

Om een volledig overzicht te hebben betreffende alle onderdelen waarop u winst kunt behalen middels het aanpassen van uw rijstijl, willen wij u graag verwijzen naar de Handleiding Het Nieuwe Rijden van het CBR. In dit document staat gedetailleerd beschreven wat Het Nieuwe Rijden precies inhoudt.



Commercial:  "Het Nieuwe Rijden"




Zuinig rijden verwezenlijken met ECOdrive

Het Nieuwe Rijden is afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Hier zit dan ook direct de crux betreffende het implementeren van deze duurzame rijstijl binnen organisaties. In de praktijk blijkt dat de gewenste aanpassing in het rijgedrag bij chauffeurs snel vervaagt. Met andere woorden, bestuurders vallen snel terug in oude patronen. Wanneer het brandstofgebruik niet correct gemeten wordt, resultaten niet worden teruggekoppeld en mensen niet worden beoordeeld op het brandstofverbruik, dan zal de ondernemer de beoogde brandstofbesparing, CO2-reductie en een beter milieu niet realiseren. Logischerwijs wordt daarmee de potentiële besparing die met Het Nieuwe Rijden mogelijk is, tenietgedaan.

ECOdrive maakt Het Nieuwe Rijden makkelijk

Immers de ECOdrive betreft een systeem dat de gaspedaalbeheersing van berijders controleert en corrigeert bij een incorrecte gaspedaalbeheersing. Daarmee wordt bedoeld dat de ECOdrive automatisch ingrijpt zodra de ingestelde waarden overschreden worden. Hierdoor wordt de mogelijkheid beperkt om extra gas te geven, onnodig meer toeren te maken of sneller te accelereren. Duurzaam en zuinig rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders om Het Nieuwe Rijden te omarmen.

Voordelen van Het Nieuwe Rijden met ECOdrive

Het Nieuwe Rijden leidt bij een correcte toepassing van de rijstijl tot de volgende voordelen, deze voordelen staan onderverdeeld onder het People - Planeet - Profit principe:

People/mensen

 • Verhoogde verkeersveiligheid;
 • Veiliger rijgedrag;
 • Een veilige, comfortabele en ontspannen rijstijl;
 • Grotere maatschappelijke betrokkenheid.

 Planet/milieu

 • Lagere CO2-uitstoot;
 • Lagere uitstoot van schadelijke uitlaatgassen zoals NOx, SO2 en fijnstof;
 • Minder luchtverontreiniging;
 • Minder geluidsoverlast.

 Profit/winst

 • Lagere brandstofkosten;
 • Lagere kosten ROB (Reparatie, Onderhoud en Banden);
 • Minder slijtage;
 • Lagere schadelast;
 • Hogere restwaarde van de voertuigen;
 • Duurzame imagoversterking;
 • Hogere actieradius bij elektrische voertuigen.

Tot wel 15% brandstofbesparing en minder CO2-uitstoot met ECOdrive!

ECOdrive ondersteunt fleetowners en stimuleert voertuigbestuurders door actief in te grijpen als het aantal toeren per versnelling volgens Het Nieuwe Rijden overschreden wordt. Daarmee bent u als fleetowner gegarandeerd van milieubewust rijgedrag en is het mogelijk tot gemiddeld 15% brandstofbesparing en CO2-reductie te realiseren. Uw bestuurders dragen direct een duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten. Met ECOdrive bent u altijd zeker dat uw werknemers het gewenste rijgedrag vertonen en de beoogde besparingsdoelstellingen realiseren.

Het Nieuwe Rijden introduceren in uw wagenpark

Wilt u weten wat u kunt besparen door Het Nieuwe Rijden binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct telefonisch contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer +31 (0)73 633 9496. Wij adviseren u graag over de besparingen voor uw wagenpark.