• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Snelheidsbegrenzer


Wat is een snelheidsbegrenzer?

Een snelheidsbegrenzer is een product dat voorkomt dat bestuurders harder rijden dan de ingestelde snelheid. Deze maximumsnelheid kan niet overschreden worden omdat de snelheidsbegrenzer dan intreed en de mogelijkheid beperkt om extra gas bij te geven. Zonder extra gas bij te kunnen geven kunt u dus niet harder rijden dan de ingestelde maximumsnelheid.

Welk type snelheidsbegrenzers zijn er?

Er zijn diverse typen snelheidsbegrenzers, deze verschillen enorm in functie, besparingspotentieel en aanschafkosten. Voordat u overweegt een snelheidsbegrenzer aan te schaffen overweegt u dan goede voor welke functies u het product wilt inzetten immers er zijn ook snelheidsbegrenzers op de markt die veel meer functies kunnen vervullen waardoor u uw werkzaamheden nog makkelijk kunt uitvoeren en u geen onnodige overige voertuigmatige producten hoeft aan te schaffen. Welke type snelheidsbegrenzers zijn er dan?

Actieve versus passieve snelheidsbegrenzers

Als eerste word vaak het onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve snelheidsbegrenzers. Immers passieve snelheidsbegrenzers trachten de bestuurder bewust te maken van het overschrijden van de maximum snelheid door bijvoorbeeld gebruik te maken van licht- of geluidsindicaties maar grijpen niet zelfstandig in. Bij deze producten is de bestuurder zelf verantwoordelijk voor het wel of niet aanhouden van de maximumsnelheid. In de praktijk blijkt dat dergelijke systemen maar zeer beperkt effect hebben doordat bestuurders niet verplicht zijn zich te conformeren aan het advies.

Actieve snelheidsbegrenzers hebben een compleet andere werking. Deze producten hebben als belangrijkste functie het voorkomen dat de maximum snelheid overschreden word. Actieve snelheidsbegrenzers zorgen dus dat het niet mogelijk is de ingestelde snelheid te overschrijden. Deze grijpen dus actief in op de momenten dat bestuurders incorrect rijgedrag vertonen door te hard te rijden.

Welke technieken gebruiken snelheidsbegrenzers?

Alle actieve snelheidsbegrenzers zorgen dat u minder gas kunt geven echter zitten er verschillen in de diverse producten. Hieronder worden deze verschillen toegelicht.

 • Ongeregelde begrenzing. Begrenzing vindt plaats door het afknijpen van de gastoevoer. Op het moment dat u de maximum snelheid overschrijdt knijpt de begrenzer de gastoevoer af waardoor u direct een harde begrenzing voelt wat beschouwd word als oncomfortabel rijden. Deze methode van snelheid begrenzen is erg effectief maar komt rustig en beheerst rijgedrag en optimaal comfort niet ten goede. Met deze vorm van begrenzing dien tu zelf als bestuurder de optimale balans te vinden qua gas geven om de maximum snelheid aan te kunnen houden zonder dat u deze snelheid overschrijdt en de begrenzing in werking treed.
 • Geregelde begrenzing. Deze vorm van begrenzing houdt in dat de mogelijkheid om extra gas te geven beperkt word bij het bereiken van de maximumsnelheid. Echter is de overgang gestaag waardoor u in principe alleen voelt dat de maximumsnelheid aangehouden word. U kunt nog wel het gaspedaal vol intrappen echter leid dat niet tot accelereren boven de maximum snelheid.
 • Intelligente snelheidsaanpassing (ISA). Snelheidsbegrenzers met een ISA functionaliteit zorgen ervoor dat het voertuig automatisch de snelheid aanpast naar de wettelijke maximumsnelheid op het desbetreffende traject. Met deze functie bent u dus in tegenstelling tot bovengenoemde begrenzers niet in staat harder te rijden binnen de bebouwde kom. Immers het product communiceert via GPS en radiobakens om de positiebepaling te kunnen uitvoeren en past daarop de geldende snelheid aan.

De ISA-systemen kunnen als volgt worden ingedeeld:

 • De open variant: Deze variant van de snelheidsbegrenzer is vergelijkbaar met een passief systeem waarbij de bestuurder attent gemaakt wordt van het overschrijden van de maximumsnelheid. De bestuurder dient zelf te beslissen daarop wel of niet te reageren. 
 • De half-open variant: Bij deze variant van de snelheidsbegrenzer wordt het de bestuurder moeilijk gemaakt om niet te reageren op het signaal dat er te hard gereden wordt. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een tegenwerkend gaspedaal.
 • De gesloten variant: Met deze variant van de snelheidsbegrenzer is het onmogelijk om de geldende snelheidslimiet te overschrijden. Het ISA-systeem zorgt ervoor dat bestuurders op geen enkele wijze de begrenzing kunnen ontwijken of saboteren.

Waarom een snelheidsbegrenzer inbouwen?

Waarom kiezen ondernemers voor snelheidsbegrenzers?

 • Allereest vanuit financieel oogpunt immers met een goede snelheidsbegrenzer is het mogelijk om tot gemiddeld 15% brandstof te besparen. Deze besparing kan natuurlijk naarmate meer kilometers gereden worden aanzienlijk oplopen.
 • Daarnaast worden snelheidsbegrenzers ingebouwd vanuit milieuperspectief. Vooral in de bouwsector of onder overheidsinstanties is dit een belangrijke reden. Immers deze organisaties stellen zich bepaalde CO2-reductie doelstellingen en trachten deze te verwezenlijken door zuinig te rijden met het wagenpark door de voertuigen te voorzien van snelheidsbegrenzers.
 • Eisen vanuit wet- en regelgeving. Sommige type voertuigen moeten vanuit wet- en regelgeving begrensd worden op snelheid alvorens het voertuig zich op de Nederlandse wegen mag begeven. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u terecht bij het RDW
 • Als laatste vanuit veiligheidsperspectief. Volgens Koers op Veilig van het ministerie van infrastructuur en milieu vallen er jaarlijks 250 doden en 3000 gewonden als gevolg van te hard rijden. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer men 1 kilometer per uur rustiger rijd de kans op slachtoffers door ongevallen 3% lager is. Daarnaast is het zo dat niet alleen het aantal ongevallen drastisch afneemt maar ook de mate en de impact van het ongeval. De kans op ongevallen met een dodelijke afloop worden dus aanzienlijk minder door vaartvermindering.


Een snelheidsbegrenzerheeft dus een aantal hele belangrijke functies waar milieubewuste, veiligheidsbewuste en financieel bewuste ondernemers niet omheen kunnen.

Voordelen snelheidsbegrenzing met ECOdrive

Het product ECOdrive is een geregelde snelheidsbegrenzer en draagt zorg voor optimaal rijcomfort. De organisatie ECOdrive loopt wereldwijd voorop betreffende de integratie van ISA binnen de begrenzers. Echter vanwege de specifieke unieke kennis van ECOdrive over voertuigbegrenzing kan het product voor diverse toepassingen ingezet worden naast de hoofdfunctionaliteit. Denk daarbij aan een motor-stop regeling, Power Take Off functie, achteruitrij regeling, aanhangerdetectie, automatische cruise control en vele overige diverse mogelijkheden. Al deze additionele functies zitten er bij de ECOdrive gratis bij en dragen gezamenlijk zorg aan een zo hoog mogelijke brandstofbesparing, optimale voertuigprestaties, optimale werkvoorzieningen en 25% minder onderhoud en schades.
ECOdrive set

Onbewust zuiniger rijden door ECOdrive begrenzer

Immers de ECOdrive begrenzer betreft een systeem dat de gasbeheersing van berijders controleert en corrigeert bij een incorrecte gasbeheersing. Daarmee word bedoeld dat zodra de ingestelde waarden overschreden worden dat de ECOdrive automatisch ingrijpt en de mogelijkheid beperkt om extra gas te geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Duurzaam, veilig en zuinig rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden met een ECOdrive snelheidsbegrenzer om daarmee het brandstofverbruik te verlagen en veiliger weggedrag te realiseren.

Wat betekent snelheid begrenzen met ECOdrive voor uw organisatie?

Wilt u weten hoe u zuinig kunt rijden door de ECOdrive snelheidsbegrenzer binnen uw organisatie te introduceren? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.