• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

CO2-reductie

De mens is verantwoordelijk voor het versterken van het broeikaseffect. Dit broeikaseffect veroorzaakt klimaatverandering wat een enorme impact heeft op de mens, flora en fauna.
Een van de belangrijkste broeikasgassen is CO2. Dit is de afkorting voor het kleur- en reukloze gas koolstofdioxide. Koolstofdioxide staat ook wel bekend onder de noemer van koolzuurgas. Iedereen stoot CO2 uit, een gemiddeld huishouden in Nederland stoot gemiddeld 8400 KG CO2 uit. Deze uitstoot staat ook wel bekend onder de noemer van CO2-footprint.

CO2-uistoot

CO2 komt onder andere vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen. Juist de verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot een versterkt broeikas effect. Immers de door de miljoenen jaren heen opgeslagen CO2 komt vrij door het verbrandingsproces en beland daardoor als extra hoeveelheid in de atmosfeer. Het broeikaseffect wordt eveneens versterkt doordat bomen gekapt worden en bossen verdwijnen, bomen slaan namelijk CO2 op in de takken en wortels.
Gevolgen van het broeikaseffect:

 • Bedreiging volksgezondheid
 • Voedseltekorten
 • Bedreiging van natuur
 • Stijgende zeewaterspiegel
 • Sterk veranderende weersomstandigheden

CO2 reductie

CO2-uistoot reduceren

Om het broeikaseffect te beperken dienen we minder CO2 uit te stoten. Het is dus hoofdzaak om de CO2-uitstoot te reduceren. Op welke wijze kan dat plaatsvinden? De CO2-uistoot kan teruggedrongen worden op een tweetal manieren:

 1. De CO2-uitstoot beperken en reduceren
 2. Klimaatcompensatie


Klimaatcompensatie

Op beide manieren trachten organisatie hun CO2-footprint te verlagen om daarmee minder CO2 uit te stoten. Steeds meer bedrijven kiezen voor klimaatcompensatie om een CO2-neutrale bedrijfsvoering aantoonbaar te maken en op die wijze CO2-reductie te realiseren. Wat is klimaatcompensatie? Klimaatcompensatie houdt in dat organisatie hun CO2-uistoot proberen te compenseren door een dezelfde hoeveelheid broeikasgassen vast te leggen als dat de organisatie uitstoot. Er vindt dus geen CO2-reductie plaats, organisaties compenseren alleen de eigen uitstoot door elders op de wereld geld te investeren in duurzame projecten zoals het aanleggen want windmolenparken, zonne-energieparken en het aanplanten van nieuwe bomen. Doordat de organisatie de eigen uitstoot volledig compenseert word het ook wel gesproken over CO2-neutraal ondernemen.

CO2-reductie door het terugdringen van de CO2-uitstoot

Volgens wetenschappers is klimaatcompensatie geen methode om CO2-reductie mogelijk te maken.  Klimaatcompensatie wordt zelfs ter discussie gesteld ondanks dat de meeste organisaties er positief achter staan. Het wordt ter discussie gesteld omdat men zich afvraagt klimaataanpassing door bosaanplanting maar een tijdelijke oplossing is omdat deze aanplanting veel ruimte in beslag neemt en de ontbossing verder doorzet. Daarnaast is er onvoldoende zicht op de uitvoering van de projecten die klimaatcompensatie en CO2-reductie mogelijk moeten maken. Eveneens vraagt men zich af of al het geïnvesteerde geld ook op de juiste plek terecht komt.

Duurzame energie

Duurzame energie is de oplossing om CO2-reductie mogelijk te maken. Het gebruik van fossiele brandstoffen beperken leidt tot een significante CO2-reductie en draagt direct bij aan klimaatverbetering. Om het klimaatprobleem goed aan te pakken dient er als eerste CO2 gereduceerd te worden alvorens men tracht de CO2-uitstoot te compenseren. Fossiele brandstoffen zijn op dit moment hard nodig om de wereldwijde industrie draaiende te houden, echter wil dat niet zeggen dat men niet de CO2-uitstoot dient te beperken. CO2-bewustwording leidt in veel gevallen tot duurzame innovaties die bijdragen aan CO2-reductie.

ECOdrive en CO2-reductie

De behoefte naar lager brandstofverbruik en CO2-reductie binnen Nederlandse wagenparken heeft ECOdrive ertoe aangezet om te komen met een innovatieve oplossing om duurzaam rijgedrag te bevorderen en daarmee CO2-reductie te realiseren. Energie benodigd voor vervoer en transport betreft bij de meeste bedrijven een groot aandeel van de totale CO2-uitstoot. Echter blijft vervoer van cruciaal belang voor organisaties om uw mensen of producten op de juiste bestemming te krijgen. Zakelijk wegvervoer blijft, maar het kan wel zuiniger zonder u daarmee met extra kosten of reistijd te belasten. U kunt uw brandstofkosten en CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen door uw voertuigen uit te rusten met ECOdrive. De impact van duurzame innovaties zoals ECOdrive binnen de vervoersbranche op de totale CO2-uistoot is aanzienlijk.

Tot wel 15% brandstofbesparing en CO2-reductie met ECOdrive!

ECOdrive ondersteunt fleetowners en stimuleert voertuigbestuurders door actief in te grijpen als het aantal toeren per versnelling volgens “Het Nieuwe Rijden” overschreden wordt. Daarmee bent u als fleetowner gegarandeerd van milieubewust rijgedrag en is het mogelijk tot 15% brandstofbesparing en CO2-reductie te realiseren. Uw bestuurders dragen direct een duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten. Met ECOdrive bent u altijd zeker dat uw werknemers het gewenste rijgedrag vertonen en de beoogde besparingsdoelstellingen realiseren.

In de situatie van een gemiddeld wagenpark waarin de voertuigen gemiddeld 40.000 KM op jaarbasis rijden betekent het dat u door het gebruik van ECOdrive per voertuig de CO2-uitstoot reduceert van minimaal 1 volledig huishouden. Dit komt neer op ongeveer 9 ton CO2-reductie per voertuig over een gemiddelde looptijd van 5 jaar. Ter illustratie dit komt neer op 450 bomen in de tropen die een jaar lang groeien per voertuig.

Om uw CO2-uitstoot van uw huishouden te berekenen kunt u het beste het CO2-berekeningsmodel van Milieu Centraal gebruiken

CO2 reductie door zuinig rijden

Zuinig rijden en CO2-reductie

Milieubewust rijden en optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden”. Het Nieuwe Rijden haalt de excessen uit de rijstijl door onder andere sneller door te schakelen. Het Nieuwe Rijden levert u veel op, namelijk ontspannen achter het stuur, veiliger rijgedrag, geluidsreductie, brandstofbesparing en milieuontlasting door een vermindering in de uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen. Met ECOdrive dragen uw bestuurders direct uw duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten.

Wat betekent “Het Nieuwe Rijden” met ECOdrive voor uw CO2-reductie?

Voor meer informatie over CO2-reductie door middel van “Het Nieuwe Rijden” en waarom juist samen met ECOdrive zie MVO--Het Nieuwe Rijden.  Voor meer informatie over de mogelijkheid hoe ECOdrive u kunt ondersteunen in uw CO2-reductie binnen uw wagenpark zie MVO--CO2-Prestatieladder. Wilt u weten wat u kunt besparen door “Het Nieuwe Rijden” binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.