• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Duurzaam wagenpark

Zuinig rijden, minder brandstof verbruik, CO2-reductie en maatschappelijk verantwoord ondernemen kan geïmplementeerd worden binnen uw wagenpark. Duurzaam rijden en optimale vervoersprestaties gaan hand in hand indien goed duurzaam wagenparkbeheer opgezet word. Daarmee word bedoeld dat bestuurders en management betrokken moeten worden binnen de duurzaamheidsfilosofie en tijdens het gehele implementatietraject kunnen bijdragen aan de uitvoering. Naast intern draagvlak is duurzame bewustwording onder bestuurders erg van belang, namelijk het rijgedrag van de bestuurder bepaalde de mate waarin brandstofbesparing, CO2-reductie en dus duurzaam wagenparkbeheer mogelijk is.

Wat houdt een duurzaam wagenpark in?

Milieuprestaties van voertuigen worden met de dag belangrijker omdat de klant er steeds meer behoefte aan heeft, enerzijds vanuit eigen initiatief, anderzijds vanuit wet- en regelgeving of maatschappelijk druk door diverse stakeholders. Duurzaamheid kan breed opgezet worden binnen organisatie en diverse beheers middelen kunnen bijdragen bij een duurzaam wagenpark. Om duurzaam wagenparkbeheer correct op te zetten dient gebruik gemaakt te worden van de diverse tools die een organisatie ter beschikking heeft. Dit is van belang omdat daarmee de verantwoordelijke managers van het wagenpark ondersteund worden om duurzaamheid te integreren in de praktijk een algemeen duurzaam fleetbeleid op te zetten. Wellicht heeft deze duurzaamheidsslag gevolgen voor uw werkmethodes of strategisch beleid. Als organisatie dient u erop ingesteld te zijn dat een duurzaam wagenpark verder gaat dan zuinig rijden. Immers laatstgenoemde is maar één van de potentiële verbeteringen die plaats kunnen vinden in een “milieubewust” duurzaam wagenpark.
Duurzaam, groen en milieubewust

Wat kunt u doen om een duurzaam wagenpark op te zetten?

 1. Zet een brandstof policy op.  Monitor en beoordeel brandstofverbruik door middel van brandstofcontrole systemen. Houd rekening bij de voertuig aanschaf welk type brandstof het meest geschikt is voor de werkzaamheden en de beoogde besparingsdoelstellingen.
 2. Houd rekening met de emissiewaarde. Ieder type brandstof heeft een andere emissie waarde betreffende uitstoot van luchtvervuilende stoffen en CO2. Deze hoeveelheid uit te stoten emissie is afhankelijk van de verbrandingseffciëntie van het type brandstof. Afhankelijk van de duurzaamheidsdoelstellingen die u voor ogen heeft dient u dus voor een ander brandstoftype te kiezen om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot ten behoeve van de CO2-Prestatieladder te verlagen. Dit beleid is bepalend voor een duurzaam wagenpark.
 3. Onderhoud en reparatie. Om aan de zeer strenge normen van de optimale verbruiks- en emissiewaarden te handhaven dient het voertuig tijdig van onderhoud en reparatie te worden voorzien.
 4. Denk na over alternatieve vervoersmiddelen. In sommige gevallen is het openbaar vervoer een goed middel om het voertuig te vervangen en daarmee duurzaam fleetmanagement toe te passen. Immers de diverse voertuigen worden dan alleen ingezet voor de routes waarbij het openbaar vervoer geen passende oplossing is.
 5. Navigatie- en trackingsystemen. Doordat u weet waar uw mensen zijn en welke route zij afleggen kunt u een betere planning hanteren en daarmee uw duurzaam wagenparkbeleid borgen. Tevens worden door dergelijke systemen minder onnodige kilometers gemaakt en heeft u een goed controlemiddel om uw duurzaamheidsinspanningen te meten.
 6. Schaf systemen aan die u kunnen ontlasten in het monitoren van brandstof, rijstijlen en emissie-uitstoot. ECOdrive is een product dat ervoor zorgt dat bestuurders alleen kunnen rijden zoals in het duurzaam wagenparkbeleid beschreven staat doordat het voertuig begrensd word naar de behoefte van de ondernemer. Met ECOdrive heeft u direct zicht welke besparing u realiseert op brandstof en CO2-uitstoot zonder dat u daarvoor complexe beheerssystemen moet opzetten. Oftewel ECOdrive ontlast uw inspanningen en draagt bij aan een duurzaam wagenpark.

 

ECOdrive en duurzaam wagenparkbeheer

De behoefte naar lager brandstofverbruik en CO2-reductie binnen Nederlandse wagenparken heeft ECOdrive ertoe aangezet om te komen met een innovatieve oplossing om duurzaam rijgedrag te bevorderen en daarmee CO2-reductie te realiseren. Om dit mogelijk te maken dient duurzaam wagenparkbeheer plaats te vinden. Energie benodigd voor vervoer en transport betreft bij de meeste bedrijven een groot aandeel van de totale CO2-uitstoot van de organisatie. Vervoer is van cruciaal belang voor organisaties om uw mensen of producten op de juiste bestemming te krijgen. Zakelijk wegvervoer blijft, maar het kan wel zuiniger zonder u daarmee met extra kosten of reistijd te belasten. U kunt uw brandstofkosten en CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen door uw voertuigen uit te rusten met ECOdrive en daarmee uw duurzaamheid in te voeren binnen uw wagenpark. De impact van duurzame innovaties zoals ECOdrive binnen de vervoersbranche op de totale CO2-uistoot is groot, namelijk een besparing van tot 15% op brandstof en CO2-uitstoot is mogelijk met het instellingenprofiel van “Het Nieuwe Rijden”. Organisaties die voorzien zijn van ECOdrive weten nu zeker dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen middels een duurzaam wagenpark.

Duurzaam wagenpark door zuinig rijden en CO2-reductie

Milieubewust rijden en optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden”. Het Nieuwe Rijden haalt de excessen uit de rijstijl door onder andere sneller door te schakelen. Het Nieuwe Rijden levert u veel op, namelijk ontspannen achter het stuur, veiliger rijgedrag, geluidsreductie, brandstofbesparing en milieuontlasting door een vermindering in de uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen. Met ECOdrive dragen uw bestuurders direct uw duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten.

Wat betekent duurzaamheid met ECOdrive voor uw wagenpark?

Voor meer informatie over duurzaam wagenparkbeheer door middel van “Het Nieuwe Rijden” en waarom juist samen met ECOdrive zie MVO--Het Nieuwe Rijden.  Voor meer informatie over de mogelijkheid hoe ECOdrive u kunt ondersteunen in uw CO2-reductie binnen uw wagenpark zie MVO--CO2-Prestatieladder. Wilt u weten wat u kunt besparen door “Het Nieuwe Rijden” binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.