• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Brandstofbesparing - Hoe kunt u eenvoudig brandstof besparen?

Onder brandstofverbruik verstaan we de hoeveelheid brandstof die nodig is om een bepaalde afstand af te leggen. Het brandstofverbruik van een voertuig is voornamelijk afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Immers het rijgedrag van de bestuurder bepaald om er zuinig omgegaan word met het brandstofverbruik en er brandstofbesparing gerealiseerd word. Bent u benieuwd wat u kunt besparen aan brandstofkosten doe dan onze besparingsscan.

Brandstofprijzen

Fossiele brandstoffen worden met de dag duurder en de schaarste word alleen maar groter. Dit naast belastingen en accijnzen vanuit de overheid zorgen ervoor dat de brandstofkosten alleen maar toenemen. Eveneens word de brandstofprijs bepaald door politiek druk en instabiliteit oftewel allerlei externe factoren zijn van invloed voor de prijs bepaling. Eén conclusie die in ieder geval getrokken kan worden is dat de prijs van fossiele brandstoffen alsmaar toeneemt. Zuinig omgaan met het brandstofverbruik heeft dus een significante invloed op de kostenstructuur van uw wagenpark.

Hoe maak ik brandstofbesparing mogelijk?

Hoe heeft u zicht op het rijgedrag van uw mensen en of uw mensen veilig en zuinig rijden? Hoe heeft u invloed op het aantal ongevallen? Wat voor invloed heeft incorrect rijgedrag op ons merkimago en de beeldvorming onder afnemers en de maatschappij? Welke mogelijkheden zijn er om te bezuinigen op brandstofkosten? Behaal je CO2-reductie door brandstofbesparing? Zo ja hoe groot is de impact van de brandstofbesparing op de verlaging van CO2-uitstoot. Ben ik als ondernemer in staat het brandstofverbruik te optimaliseren zodat ik naast het goed, snel en adequaat uitvoeren van de werkzaamheden brandstof bespaar en CO2-reductie realiseer?

Bereken uw brandstofverbruik

Brandstofbesparing met ECOdrive

Op al deze vragen geeft ECOdrive u antwoord. Brandstofbesparing is het meest eenvoudig te realiseren door bestuurders attent te maken van de relatie tussen het rijgedrag en het brandstofverbruik. Oftewel als bestuurders rustiger rijden realiseren ze brandstofbesparing en rijden ze zuiniger. Zuinig rijden bespaart aanzienlijke kosten voor uw organisatie en zorgt er tevens voor dat het milieu minder belast word in de vorm van uitstoot van luchtvervuilende uitlaatgassen en CO2-uitstoot. U bent als ondernemer in staat op brandstofbesparing te meten en optimaal brandstofverbruik mogelijk te maken zonder dat uw bedrijfsactiviteiten daaronder leiden. Als uw bestuurders rustig en verantwoord rijgedrag vertonen zal uw duurzaam imago niet aangetast worden integendeel tot bij het vertonen van incorrect rijgedrag.

Wat moet u doen om brandstofbesparing mogelijk te maken?

 1. Verhoog de bewustwording onder bestuurders om lager brandstofverbruik te realiseren;
 2. Probeer draagvlak te vinden onder bestuurders om bij te dragen aan brandstofbesparing;
 3. Creëer betrokkenheid tijdens de implementatie van duurzaamheid binnen het wagenpark;
 4. Communiceer duurzaamheidsdoelstellingen en doelstelling met betrekking tot de brandstofbesparing intern;
 5. Zorg voor een goede instructie over duurzaam rijgedrag en de wijze waarop dat bijdraagt aan brandstofbesparing;
 6. Stel werkprocedures op om duurzaam rijgedrag en brandstofbesparing  te bevorderen;
 7. Maar brandstofresultaten, duurzaam rijgedrag en brandstofbesparing meetbaar;
 8. Beoordeel uw mensen op de behaalde brandstofbesparing, gemaakte kosten voor onderhoud en reparatie en schades;
 9. Sta open voor diverse duurzaamheidstoepassingen die bijdragen om brandstofbesparing mogelijk te maken en uw schadelast te verminderen.

Bent u benieuwd wat u kunt besparen aan brandstofkosten doe dan onze besparingsscan.

Waarom brandstofbesparing met ECOdrive?

Zoals u ziet vraagt structurele brandstofbesparing en duurzaam rijgedrag een aanzienlijke investering van uw tijd en moeite. Het oefent een grote druk uit op uw mensen en het is nog maar de vraag of u uw besparingsdoelstellingen realiseert. Brandstofbesparing en duurzaam wagenparkbeheer kan veel eenvoudiger, namelijk in combinatie met ECOdrive.

ECOdrive laat u onbewust brandstof besparen

ECOdrive betreft een systeem dat de gasbeheersing van berijders controleert en corrigeert bij een incorrecte gasbeheersing. ECOdrive realiseert direct brandstofbesparing door een lagere gaswaarde toe te kennen bij incorrecte gasbeheersing van bestuurders. Daarmee word bedoeld dat zodra de ingestelde waarden overschreden worden dat de ECOdrive automatisch ingrijpt en de mogelijkheid beperkt om extra gas te geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Duurzaam en zuinig rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” om daarmee het brandstofverbruik te verlagen en veilig rijgedrag te stimuleren.

Wat betekent zuinig rijden met ECOdrive voor uw organisatie?

Wilt u weten hoe u brandstofbesparing mogelijk kan maken door rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.