• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Groen rijden

Wilt u milieubewust rijden? Bent u geïnteresseerd in het terugdringen van de CO2-uitstoot van uw wagenpark? Bent u zich bewust dat u uw brandstofverbruik aanzienlijk kunt verminderen? Hier heeft u vast wel kennis van genomen. Dit staat bekend als groen rijden en de overheid is het al jaren aan het stimuleren met diverse stimuleringsmaatregelen.

Wat is groen rijden?

Groen rijden houdt in dat ondernemers en bestuurders trachten milieubewust wagenparkbeheer toe te passen. Groen rijden is erg breed, daarbij kan gedacht worden aan:

 • Groen rijden door de aanschaf van zuinige en milieubewuste voertuigen
 • Groen rijden door de aanschaf van (hulp)middelen die ondersteunen uw voertuig zuiniger te laten rijden
 • Groen rijden door duurzaam onderhoud
 • Groen rijden door duurzaam in te kopen
 • Groen rijden door voertuigen aan te schaffen die minder milieubelastende brandstoffen als brandstof hebben
 • Groen rijden door veilig en verantwoord rijgedrag
 • Groen rijden door financieel verantwoord te rijden


Groen rijden omvat dus meer dan zuinig rijden. Groen rijden omvat alle perspectieven en invalshoeken van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het draait niet alleen om een lagere uitstoot van vervuilende stoffen maar ook dat bestuurder veilig en verantwoord op de weg zitten en dat de organisatie niet met onnodig hoge kosten word opgezadeld. Vaak trachten organisaties groen te rijden door gebruik te maken van andere brandstoftypen en geven te kennen dat zij CO2-neutraal rijden, bij elektrisch rijden is dat natuurlijk het geval. Elektrisch rijden is zuinig dan fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. Men telt echter niet mee dat de meeste elektriciteit opgewekt word in kolencentrales en die stoten enorm veel CO2 uit. Deze uitstoot zou dus eigenlijk meegenomen moeten worden bij de bepaling of u zuinig en groen rijd.

Hoe kunt u groen rijden?

Groen rijden begint bij de bewustwording welke invloed u als ondernemer heeft op zuinig rijden, zuinig rijgedrag en de aanschaf van zuinigere voertuigen. Hier heeft u direct invloed op. U kunt naast de aanschaf van zuinige voertuigen uw medewerkers stimuleren zuinig rijgedrag aan te leren. Dit kan door bijvoorbeeld “Het Nieuwe Rijden” te implementeren. Daarmee draagt u zorg voor een besparing tot 15% op brandstof. U kunt uw brandstofverbruik monitoren en mensen beoordelen op het verbruik, hiermee creëert u betrokkenheid en draagvlak binnen uw organisatie. Echter alleen brandstof besparen is niet voldoende, u zult zuinigere voertuig moeten aanschaffen om het grootste effect te realiseren. Namelijk rijgedrag verbetering kan altijd ook als het voertuig van origine al zuinig is. Namelijk het rijgedrag is moeilijk te beïnvloeden door de technieken die automatisch in de auto zijn ingebouwd.

Waarom zou u groen gaan rijden?

U dient groen te rijden omdat:

 • Eisen vanuit wet- en regelgeving om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen of geluidsreductie te realiseren.
 • Financieel oogpunt: rijden met een zuinigere auto leidt tot aanzienlijk lagere variabele voertuigkosten.
 • Eisen vanuit brancheorganisaties, instellingen, overheden etc.:  In de situatie van de CO2-Prestatieladder worden organisaties gestimuleerd de eigen CO2-uitstoot terug te dringen om gunningsvoordelen te behalen binnen het aanbestedingsproces.
 • U als ondernemer vindt het belangrijk om het milieu minder te belasten en bij te dragen aan een schone omgeving voor u en de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemer stroomt door uw aderen.


Ongeacht wat de reden is dat u groen wilt rijden, het is belangrijk dat we met zijn alleen een steentje bijdragen aan een beter milieu. Echter hoeft u dit niet altijd geld te kosten, sterker nog groen en duurzaam wagenparkbeheer levert u geld op als u gebruikt maakt van de juiste middelen.

Wat houdt groen rijden met ECOdrive in?

Eén van die middelen is het product ECOdrive. ECOdrive heeft hetgene onder controle waar u als ondernemer of de autotechniek geen grip over heeft namelijk het rijgedrag van de bestuurder. Met duurzaam rijgedrag kunt u het grootste voordeel qua besparing realiseren. Zonder aan het rijgedrag van de bestuurders te werken kunt u geen groen wagenparkbeheer toepassen.
Groen rijden met ECOdrive

Onbewust zuiniger rijden door ECOdrive begrenzer

De ECOdrive betreft een systeem dat de gasbeheersing van berijders controleert en corrigeert bij een incorrecte gasbeheersing. Daarmee word bedoeld dat zodra de ingestelde waarden overschreden worden dat de ECOdrive automatisch ingrijpt en de mogelijkheid beperkt om extra gas te geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Duurzaam, veilig en zuinig rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” om daarmee het brandstofverbruik te verlagen en veiliger weggedrag te realiseren. Met ECOdrive bent u verzekerd dat uw bestuurders groen rijgedrag vertonen.

Wat betekent snelheid begrenzen met ECOdrive voor uw organisatie?

Wilt u weten hoe u zuinig kunt rijden door de ECOdrive snelheidsbegrenzer binnen uw organisatie te introduceren? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.