• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

MVO initiatiefnemers

  

MVO Nederland partner

MVO Nederland

Stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en draagt bij aan integratie van duurzaamheid binnen bedrijfsmatig Nederland.

Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Rijden

Het programma Het Nieuwe Rijden (HNR) stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag. Dat via uiteenlopende projecten, maar ook via rijstijltips en trainingen. Doel van het programma is een reductie van minimaal één megaton CO2 in drie jaar.


IVDM

Instituut voor Duurzame Mobiliteit

Het IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) werkt samen met de mobiliteitssector aan een duurzame toekomst. Als kennisinstituut voor duurzame mobiliteit wil IvDM namens haar partners aanjager zijn van duurzaamheid richting de professionals in de mobiliteitsbranche. Het IvDM bevordert de kennis en bewustwording op het gebied van milieu en duurzaamheid.


Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het Ministerie subsidieert het product ECOdrive middels de EIA (Energie Investeringsaftrek) regeling. ECOdrive en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie streven hetzelfde maatschappelijke doel na. Namelijk energiereductie realiseren en bijdragen aan duurzaamheid door zorg te dragen voor een beter en schoner milieu.

ECOdrive gebruikt FSC-papier

Forest Stewardship Council (FSC)

ECOdrive is zich bewust welke impact de dagelijkse werkzaamheden hebben op het milieu en de omgeving en kiest er daarom voor om hoofdzakelijk (minimaal 90%) gebruik te maken van door het FSC goedgekeurd papier. Op deze wijze tracht ECOdrive bij te dragen aan bosbehoud en neemt de organisatie mede hiermee maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich.


Energieportal.nl

EnergiePortal

EnergiePortal.nl draagt zorg voor kennisuitwisseling omtrent duurzame energie en klimaatbeleid. Met de publicatie van nieuws en achtergronden wil EnergiePortal.nl de kennis over duurzame energie en klimaatbeleid vergroten, en het niche-imago van deze sector wegnemen. EnergiePortal.nl richt zich met name op professionals werkzaam in de duurzame energie en klimaatsector en particulieren met specifieke interesse in deze onderwerpen.


 Viridi Air

Viridi Air

Het doel van Viridi Air is om zoveel mogelijk bedrijven in beweging te krijgen om bij te dragen aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht voor personeel, klanten of maatschappij. Viridi Air plant luchtzuiverende filterstroken bestaande uit unieke boom-/haagsoorten en creëert hiermee schone lucht. Tevens is het goed voor het klimaat. ECOdrive draagt bij aan dit mooie initiatief voor gezamenlijke luchtverbetering.