• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • Optimaal en efficiënt fleetmanagement, significant minder (motor)schade en onderhoud
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk

Visie en missie


Visie

ECOdrive gelooft dat milieuontlasting, veiligheid, stakeholdertevredenheid en lagere kosten synchroon kunnen lopen zonder een negatieve invloed op elkaar uit te oefenen. Onder de noemer van deze filosofie
is het product ECOdrive ontstaan. Het product ECOdrive is geschikt voor elke voertuigbestuurder die niet volgens de begrippen van “Het nieuwe rijden” het voertuig bestuurt.

ECOdrive is ervan overtuigd een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren in de gebruiksreductie van fossiele brandstoffen en een beperking van de CO2-uitstoot. ECOdrive streeft naar een veiliger weggedrag, maar ook naar een structurele bijdrage van 3% reductie op de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Missie

ECOdrive tracht voor fleetowners waardecreatie in drie dimensies, people, planet en profit, te realiseren, door een doorzichtige dialoog en samenwerking aan te gaan met de verschillende belanghebbenden. Dit
resulteert in duurzame innovatieve oplossingen met betrekking tot veiligheid, milieuontlasting en kostenreductie.

Doelstellingen

 • Integreren van duurzaam ondernemen in alle bedrijfsprocessen.
 • MVO voelen, zijn, doen, communiceren en stakeholders op MVO-gebied erbij betrekken.
 • Bij directe distributie gebruikmaken van Key Installers om de servicegraad te optimaliseren.
 • Enerzijds een demotivatiebeleid voor inactieve dealers die geen bijdrage leveren aan de acquisitie, anderzijds actieve dealers stimuleren door middel van het hanteren van een aantrekkelijke verkoopstaffel.